Betala startavgiften med Swish
Från och med i år kan du betala din startavgift med Swish. Du betalar in på swishnummer
123 - 422 84 09,
kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.
LAGKAMPEN 2017
Anmälan till kansliet senast den 6 junj. Tävlingen splas som tvåmanna lag matchspel. Det spelas tre matcher under ronden, första 9 hålen spelas foursome och andra 9 hålen spelas två singelmatcher.
>>Regler
Match KM
Spelas utan hcp i herr- och damklass där vi korar klubbens bäste matchspelare. Anmälan senast den 6 juni, frågor till kansliet, 026-215372 eller e-post info@hogbogk.com

Rätt att deltaga

Rätt att deltaga i tävlingar på Högbo Gk har medlem i Svensk eller utländsk golfklubb. För att erhålla inteckning i vandringspris erfordras medlemsskap i Högbo GK.

Anmälan

På golf.se finns tjänsten Min Golf där du kan anmäla dig till våra tävlingar. Det du behöver är ditt nya medlemskort i plast. Användarnamn vid inloggning på Min golf är Golf-ID (står på de nya Medlemskorten i plast, man kan även få uppgift som sitt Golf-ID via alla landets golfklubbar). Lösenord vid första inloggningen är de fyra sista siffrorna i det 16-siffriga kortnumret på ditt Medlemskort. Detta lösenord kan när som helst bytas på Min golf till ett lösenord spelaren själv väljer.

Val av tee

Herarr har från och med det år man fyller 70 år rätt att välja spel från röd eller gul tee om inte tävlingsbestämmelser för specifik tävling säger annat.

Startlistor

Du går in på min golf på golf.se med hjälp av ditt golfid och kod som finns på ditt nya medlemskort. Det du behöver göra är att kryssa i ruta att du godkänner att ditt namn publiceras på listor på golf.se. Efter det kan du se de tävlingar du är anmäld till och anmäla dig till nya tävlingar. Du hittar startlistor på fliken Tävlingsprogram om du klickar på tävlingen.

Resultatlistor

Du går in på min golf på golf.se med hjälp av ditt golfid och kod som finns på ditt nya medlemskort. Det du behöver göra är att kryssa i ruta att du godkänner att ditt namn publiceras på listor på golf.se. Efter det kan du se dina reultat från de tävlingar du spelat. Du hittar resultatlistor på fliken Tävlingsprogram om du klickar på tävlingen.

Klassindelning

  klubbtävling   damtävling

A

 

-12.0

 

-22.7

B

 

12.1-20.0

 

22.8-36.0

C

 

20.1-36.0

 

37-54

Tävlingsgreenfee

Spelare från annan klubb eller som är 9-hålsmedlem i Högbo GK som deltar i tävling på Högbo GK erlägger förutom startavgift en tävlingsgreenfee på 200:- för senior eller 100:- för junior.

Här finns samlad information om alla klubbens tävlingar. Från tävlingsinformation till resultatlistor. När du får fram tävlingsprogrammet så klicka på den tävling du vill ha mer information om. Du kan även se tidigare säsongers resultat.

Tävlingsprogram

 

 

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)
a. På hål 6 på 18-hålsbanan definierar vita pinnar till vänster mot hål 6b gränsen för out of bounds.
b. Out of bounds gäller INTE vid spel på hål 6b.

Vattenhinder (Regel 26)

a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret.
b. På hål 13 är sidovattenhindret längs hela vänstersidan oändligt.
c. På hål 14 är sidovattenhindret längs hela högersidan oändligt.
d. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret på hål 7 och 12 på 18-hålsbanan samt hål 6 på 9-hålsbanan får spelaren spela en andra boll provisoriskt enligt någon av de valmöjligheteri Regel 26-1 som är tillämpliga. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret skall spelare antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar/sprayfärg eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar/sprayfärg.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Myrstackar.
e. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet betraktas som MUA.
f. Bunker markerad med blå pinne är MUA och tillhör spelfältet.
g. Områden med nysådd betraktas som MUA.
h. Omärkta singelsträngar på fairway/semiruff är MUA.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
a. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Objekt identifierade med orange markering.
b. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
c. Samtliga vägar.
d. Svart/gula 150 m pinnar eller lock på fairway som markerar avstånd till greenens mittpunkt samt grön/vita lock som är teemarkeringar.
e. Alla nedgrävda anordningar till bevattningsanläggningen.
f. Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande. När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

INFORMATION
Avståndsmarkeringar fairway
Det finns markeringsplattor på fairway med mått till centrum (C) på green från 200m (vit), 175m (vit-gul), 150m (gul), 125m (gul-röd), 100m (röd), 75m (röd-blå) och 50m (blå).

MARKERINGAR
vit banans gräns
gul vattenhinder
röd sidovattenhinder
blå mark under arbete (MUA)
blå-vit MUA = spel förbjudet

Klubbmästare
 
1965 Karl-Erik Berg Ingrid Ljungberg
1966 Birger Sandegård  
1967 Clas Helmer  
1968 Göran Sandegård  
1969 Clas Helmer  
1970 Kjell Finmo  
1971 Clas Helmer  
1972 Olle Strand Elsa Åström
1973 Clas Helmer Inger Bertilsson
1974 Olle Strand Inga Hedlund
1975 Ronny Sjögren Inga Hedlund
1976 Ronny Sjögren Inga Hedlund
1977 Olle Strand Inga Hedlund
1978 Olle Strand Inga Hedlund
1979 Olle Strand Marianne Strandberg
1980 Olle Strand Inga Hedlund
1981 Peter Isaksson Ann-Margret Fohlin
1982 Olle Strand Ann-Margret Fohlin
1983 Lars Svahn Mia Ståhl
1984 Olle Strand Inga Hedlund
1985 Olle Strand Mia Ståhl
1986 Peter Isaksson Ulrica Olsson
1987 Ulf Hedberg Ulrica Olsson
1988 Björn Eriksson Inga Strand
1989 Calle Sandegård Marita Palm-Schelén
1990 Olle Strand Inga Strand
1991 Peter Isaksson Inga Strand
1992 Peter Isaksson Anna-Karin Granlund
1993 Peter Isaksson Anna-Karin Granlund
1994 Calle Sandegård Anna-Karin Granlund
1995 Niclas Vickström Anna-Karin Granlund
1996 Per Hedlund Carolina Lindblom
1997 Jonas Sundström Anna-Karin Granlund
1998 Per Hedlund Camilla Hagman
1999 Per Hedlund Veronika Svärdström
2000 Per Hedlund Inga Strand
2001 Per Hedlund Cecilia Grönberg
2002 Magnus Muhrén Cecilia Grönberg
2003 Lars Svahn Linda Rosén
2004 Per Hedlund Malin Lilliedahl
2005 Daniel Jennevret Emma Renström
2006 Peter Isaksson Marina Nord
2007 Kalle Andersson Inga Strand
2008 Gustaf Sjögren Johanna Rosén
2009 Daniel Jennevret Johanna Rosén
2010 Daniel Jennevret Stina Skoglund-Hansson
2011 Daniel Jennevret Ingen klass
2012 Petter Strand Ingen klass
2013 Daniel Jennevret Stina Skoglund-Hansson
2014 Daniel Jennevret Stina Skoglund-Hansson
2015 Daniel Jennevret Stina Skoglund-Hansson
2016 Kalle Andersson Ingen klass
2017 Oliver Lilliedahl Mari Palm

 

9-hålsbanan 1966-1970

1966
Hål 8 Wilhelm Bobeck
1968
Hål 4 Erik Sandegård/Ture Clason
Hål 8 Yngve Gustavsson
1969
Hål 4 Gunnar Sandegård
1970
Hål 4 Asta Bobeck

18-hålsbanan 1973-1991
 
1975
Hål 7 Per Ledin
1977
Hål 5 Lars Nygren
Hål 7 Ulf Isaksson
Hål 12 Wille Löfqvist
1978
Hål 5 Calle Sandegård
Hål 7 Robert Carlsson
Hål 17 Ulla-Britta Palm
1979
Hål 7 Åke Sidén
Hål 12 Lars Svahn
1980
Hål 5 Gunilla Höglund/Gunnel Englund/Berndt Mollstedt
Hål 7 Ingrid Sundell/Lars Nygren
1981
Hål 7 Lennart Palm
1982
Hål 5 Gunnel Wengelin/Ola Ramquist
Hål 7 Mårten Larsson
1983
Hål 7 Johan Dahlstrand
1984
Hål 7 Anders Ryberg
Hål 12 Jonas Eriksson
1985
Hål 5 Ulla Hammarberg/Bo Collin
Hål 12 Mikael Nylin
Hål 17 Lars Berglund
1986
Hål 5 Uno Strand
Hål 12 Ulf Jonsson
Hål 17 Birgitta Larsson
1987
Hål 5 Inga-Lena Högberg/Göte Ström
Hål 7 Berndt Mollstedt/Margareta Persson
Hål 17 Magnus Björklund/Johan Dotzauer/Arne Johansson
1988
Hål 5 Allan Carlsson/Hans Forsell/Bengt Löfqvist
Hål 7 Rune Berg
Hål 17 Ola Persson/Ulla Wijk/Henrik Dahlkvist/Gert Larsson/Einar Tätting
1989
Hål 5 Håkan Forsberg/Lars Larsson/Karin Sandegård/Erik Larsson
Hål 7 Veronica Svärdström
Hål 12 Ulf Hedberg/Allan Carlsson
1990
Hål 5 Mats Karlsson
Hål 7 Andreas Nordgren/Torbjörn Pettersson
Hål 12 Lars Berglund/S-Å Hermansson
Hål 17 Lars Lindstedt
1991
Hål 5 Steve Ågren/Elisabeth Nilsson
Hål 7 Oscar Hallberg, Göran Wijk
Hål 12 Lars Ström
Hål 17 Ola Persson/Mats Öhrn/Gunnel Wengelin

9-hålsbanan 1992-
   
1992
Hål 6 Lars Olsson/Anna Nordgren
1993
Hål 4 Bertil Carlsson/Jenny Karlsson/Andreas Sjöström/Martin Jäderström
1994
Hål 4 Gert Larsson/Urban Höög
1996
Hål 4 Gunnar Sandegård/Mats Åhman
Hål 8 Peter Andersson
1997
Hål 4 Niclas Wahlström/Erik Johansson
Hål 6 Stig Hedblom/Bo Teglind/Jan-Ola Jonsson
Hål 8 Alf Eklund/Stefan Grooth
1998
Hål 4 Bengt Kolbaek-Jensen/Jan Westling
Hål 8 Jan Westling
1999
Hål 4 Peter Skoglund/Niclas Andersson
2000
Hål 6 Daniel Jennevret
2001
Hål 6 Jan Rydstrand/Arne Bergquist
Hål 8 Thomas Widman
2002
Hål 4 Göran Igeland-Hofors/Alf Eklund
Hål 8 Per-Ola Grönberg/Fredrik Öhlin
2003
Hål 4 Wiktor Johannesson/Lars Westerberg/Niklas L Johansson/Michael Norell
Hål 6 Gustaf Sjögren/Peter Backlund/Anders Sving Hudiksvall
2004
Hål 4 Gunwar Elisson/Daniel Nyberg
Hål 6 Lars-Ivan Eriksson/Lars Berglund/Torgny Balkefors/Karin Brolund/Per Iredahl
2005
Hål 4 Mats Sahlberg
Hål 6 J-Å Swedell/Rolf Johansson
2006
Hål 4 Lennart Ahlstedt, Andreas Åström Bollnäs GK
Hål 6 Patrik Södergren
2007
Hål 6 Thomas Eskilsson
Hål 8 Tommy Eriksson
2008
Hål 4 Pär Landström
Hål 6 Lasse Tägtström
Hål 8 Martin Lindén, Mackmyra GK
2009
Hål 6 Ola Gehöör, Frida Luuke, Marit Haaranen
Hål 8 Lars Sjökvist
2010
Hål 4 Gustaf Friberg
Hål 6 Marie Thumb
Hål 8 Lars Sjökvist, Victoria Jansson, Oliver Lilliedahl, David Johansson, Mackmyra GK
2011
Hål 4 Börje Masser, Arne Bergquist
2013
Hål 5 Gustaf Sjögren
Hål 6 Christer Nord
Hål 8 Rickard Sundström, Mart Jänes
2014  
Hål 8 Jan Hedwall
2014
Hål 4 Göte Ström, Börje Ersson
Hål 6 Lars Jansson
Hål 8 Tord Jansson, Jan Hedwall
2015
Hål 8 Pelle Berggren, Jonas Jerfström
2016
Hål 6 Gun Jonsson
Hål 8 Marie Schelén, Elisabeth Modig
2017  
Hål 6 Karl hurinsky
Hål 8 Marcus Hedström, Mikael Forsberg

18-hålsbanan 1992-

1992
Hål 3 Bertil Carlsson/Per Åhrman
Hål 7 Gösta Frunk
Hål 12 Bengt Löfqvist
1993
Hål 7 Lars Lindblom/Allan Carlsson
Hål 12 P-O Pålson
Häl 15 Jan Svärdström/Nils-Erik Eklund/Mikael Hanell
1994
Hål 12 Torbjörn Pettersson/Ivar Persson
Hål 15 Roland Åberg/Håkan Pettersson/Rolf Lönnqvist/Magnus Österholm/ Gunnel Lumholdt
1995
Hål 3 Eje Bergström/Niklas Eriksson/Magnus Muhrén/Carina Rosell/Sven Söderström
Hål 12 Daniel Westling
Hål 15 Erika Wåhlström/Lenny Nilsson-Ranta/Veronica Svärdström
1996
Hål 3 Gudrun Högberg/Svante Johansson/Rolf Windemo/Bo Murén/Ingrid Wallgren
Hål 7 Tomas Eriksson
Hål 15 Pege Sundstrand
1997
Hål 3 Lennart Johansson/Mikael Johansson/Lennart Notinder/Carin Holmer
Hål 7 Lars Kling/Lars Wassberg
Hål 12 Börje Manfredsson
Hål 15 Annika Östling/Jan Åberg/Krister Söderberg
1998
Hål 7 Ralph Andersson
Hål 12 Ove Gustafsson
Hål 15 Mats Karlsson
1999
Hål 3 Lars-Gunnar Svangård
Hål 12 Peter Svangård
Hål 15 Johan Ohlsson/Sören Wickström/Johan Luuke
2000
Hål 3 Claes Jäderberg/Inga-Lill Sandegård
Hål 7 Johan Hansson
Hål 15 Mikael Larsson
2001
Hål 3 Claes Löthman/Arne Petrilä/Ove Johansson/Carina Offermo/Andreas Högberg-Wohlin/Joakim Hallberg/Anders Skoog
Hål 12 Lars Ottnargård
Hål 15 Lars Svahn/Håkan Larsson/Johan Lundgren/Bengt Sundin
2002
Hål 3 Elisabeth Nilsson/Henrik Lindkvist/Elisabet Rosén/Alice Fröjd/Göran Åström/Perry Brandt
Hål 7 Peter Svangård
Hål 12 Ola Bäck-Nacka
Hål 15 Tobias Åström/Börje Ersson/Simon Selin- Öviks GK/Helena Nordkvist
2003
Hål 3 Ulf Eriksson/Eva Roxå/Pia Yrjänheikki/Theresa Eriksson
Hål 12 Sören Hedberg
Hål 15 Erik Larsson/Erik Ström
2004
Hål 3 Ulf Grönberg/Maria Eriksson
Hål 7 Lennart Nyblom
2005
Hål 3 Kjell Paues, Hofors
Hål 7 Elisabeth Nilsson
Hål 15 Bodil Bladh, Lindö GK
2006
Hål 3 Marina Nord
Hål 7 Roland Åberg
Hål 12 Christer Åberg
2007
Hål 7 Bo Sundström
Hål 12 Bengt Kolbaek-Jensen
Hål 15 Janette Svensson/ Göran Nyström
2008
Hål 12 Ove Johansson/Per Ulf Carlsson
Hål 15 Lars Olsson/ Anders Jacobsson/ Torsten Pettersson, Söderby GK
2009
Hål 7 Andreas Rahm-Yhr/ Johan Målargård, Öjestrands GK
Hål 12 Tommy Hård
Hål 15 Torbjörn Pettersson/ Lasse Baggström
2010
Hål 3 Mats Nygårds
Hål 7 Håkan Wijk/ Kalle Andersson
Hål 15 Ulf Axelsson/ Maria Ekholm, Drottningholms GK/ Krister Blomqvist
2011
Hål 3 Per-Åke Högkvist/ Christian Enström/ Anette Frank/ Lennart Ahlstedt
Hål 6 B Tobias Delving/ Thomas Müeller, Viksbergs GK/ Anne Östlund/ Andreas Müller/ Andreas Lindberg
Hål 7 Robert Olsson
Hål 12 Rose-Marie Andersson, Hofors
Hål 15 Eva Larsson, Bengt Nyström, Hofors
2012
Hål 3 Rut Berglund, Gustaf Sjögren, Bengt Sundin
Hål 7 Magnus Björklund
2013
Hål 3 Birger Nordkvist, Patrik Hedlund
Hål 7 Peter Isaksson, Thomas Mohlén, Göran Jansson
Hål 12 Jens Pettersson
Hål 15 Robin Einarsson, Anton Jakobsson
2014
Hål 3 Bo Wallgren
Hål 7 Bengt Nilsson, Frille Eriksson, Tommy Öslin
Hål 12 Birgitta Wikström
Hål 15 Jan-Anders Engstrand, Lena Liljedahl,
2015
Hål 3 Stefan Larsson, Håkan Olsson, Jonas Grönkvist, Dan Alfredsson
Hål 12 Berndt Mollstedt, Jens Ramquist
2016
Hål 3 Karina Lilliedahl, Niclas Lindgren
Hål 7 Hans Nylander, Peter Friberg
Hål 12 Ewa Berglund
Hål 15 Sandra Löthman
2017  
Hål 3 Robert Stjernstedt
Hål 7 Willy Åström
Hål 12 Joakim Lilliedahl