Tävlingsinfo

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan på Min Golf. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång framgår av tävlingsmeddelande på Min Golf. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A +8,0 – 12,0, Klass B 12,1 – 20,0 Klass C 20,1 – 36,0 Klass D 37-54

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

Tee
I klubbens tävlingar spelar herrar gul tee damer röd tee. Herrar 70 år eller äldre kan välja gul eller röd tee om inget annat sägs för specifik tävling.

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning.
I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när tävlingsledning mottagit kortet.

Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Pristagare med giltigt skäl att inte närvara vid prisutdelning kan prata med tävlingsledning om att ha ett ombud som hämtar priset.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Tävlingsgreenfee

Spelare från annan klubb eller som är 9-hålsmedlem i Högbo GK som deltar i tävling på Högbo GK erlägger förutom startavgift en tävlingsgreenfee på 200:- för senior eller 100:- för junior.

Lokala regler

Här finns en länk till klubbens lokala regler och tävlingsvillkor
>>Lokala regler

Golfens nya regler

Under länken nedan samlas den senaste informationen om det moderniserade regelverket för golfspelet som träder i kraft 2019. De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. 
Golfreglerna blir lite snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och sätter fokus på speltempo, vilket är bra för spelet idag och i framtiden.

>>Regelinformation
>>Regelfilmer finns här där det är film 1 till 23 som berör de nya reglerna

WHS -Världshandicap

  • Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir spelarens handicap.

  • För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid finns ett tak, en maximal höjning under en tolvmånadersperiod.

  • Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

Läs mer om frågor och svar samt se en film om WHS, world handicap system här

Tävlingsprogram

Här finns samlad information om alla klubbens tävlingar. Från tävlingsinformation till resultatlistor. När du får fram tävlingsprogrammet så klicka på den tävling du vill ha mer information om. Du kan även se tidigare säsongers resultat.

Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

Betalningar till klubben

Plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0
Bankgiro för betalningar är 312-3957

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter
Vid tävlingsanmälan betalar man sin avgift via MinGolf vid anmälan. Om du inte kan betala via MinGolf måste du ringa för att anmäla dig till tävlingen på 026-21 50 04.
Då kan vi ta din anmälan och du kan betala klubbtävlingar via swishnummer 123 - 422 84 09, och vid club60´s tävlingar via swishnummer 123 - 312 38 90, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt