Vår banchef heter Mattias Norling. Ansvarsområdet är bana och fastigheter. Du som har synpunkter får gärna e-posta dem direkt till Mattias eller ringa om du vill diskutera något som rör banan.

Telefon: 026-215188
E-post: mattias64@hotmail.com

Anläggningskommittén
Ansvarig kommitté för bana och fastigheter i styrelsen är anläggningskommittén. Där arbetas kontinuerligt fram ett program i samråd med banchef för investeringar, banförbättringar m.m.

Klipptåg
På måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl 00 och 07 kommer golfbanan att vara stängd. Detta är för att ge banpersonalen möjlighet att klippa banan och göra vissa skötselinsatser i fred.

Softspikes
Högbo Golfklubb rekommenderar att du använder softspikes på banan. Det råder inget förbud mot de gamla spikarna, men vad man erfarenhetsmässigt kan säga idag så är softspikes skonsammare mot golfbanan.

Miljöplan
Klubben har tagit fram en miljöplan för verksamheten som antogs av vårmötet 2006. Planen har godkänts av SGF där och klubben har erhållit SGF:s miljödiplom på Gästrike-Hälsinges årsmöte 2007. Högbo Golfklubb värnar om miljön genom att planera, agera och följa upp på ett sådant sätt, att vi minimerar resursflödet, förebygger miljöskador samt reducerar den negativa inverkan på miljön till ett minimum

Miljöpolicy
>>Här finns vår miljöplan som pdf dokument

 

Nyheter 9-hålsbanan
Vi kommer också att markera vägen som out of bounds vid spel på hål 1 och 3, hamnar bollen i diket kan du droppa men om den är uppe på vägen eller däröver är den out of bounds. Vi har nya slopetabeller som tar hänsyn till ovanstående och det finns scorekort.
Vad gäller säkert spel kommer vi att vara tuffare vad gäller att spela säkert där det är du som spelar som ansvarar till fullo för att inte slå när någon är på vägen. Oaktsamhet vid spel kan medföra avstängning från spel. Vi kommer även att skylta upp för trafikanter att vägen är en genomfartsled där man tar sig från punkt A till punkt B utan onödiga stopp.

 

 

Så lagar du ditt nedslagsmärke
Här hittar du en instruktion på hur du lagar ditt nedslagsmärke....


Hål 1 - Utslag efter vänstersidan på fairway ger bästa inspelsvinkel mot green. Dammen är i spel (210m) men samtidigt ger ett lång utslag enklaste inspelet. Den försiktige spelar sig kort vänster och chippar in tredje slaget. Hål 2 - Ett ganska brett par 5 hål där det finns chans att nå green på två slag för den långtslående. Det krävs två bra slag där utslaget helst skall spelas med draw, området framför green lutar åt höger där bunkern fångar många bollar. Det finns gott om plats för den försiktige dock gäller det att välja vilken sida om träden mitt i fairway som man spelar andra slaget till.

Hål 3 - Relativt lätt par tre hål där största svårigheten är om man hamnar lång vänster där bollen lätt studsar ner i diket. Hål 4 - Långt par fem hål där det finns breda landningsytor. För att nå green på två slag krävs ett riktigt långt utslag men de höga träden gör att det fortfarande är svårt att nå in till green. Om man spelar hålet för att nå green på tre slag är det egentligen ett ganska lätt hål.

Hål 5 - Dammen är i spel för den långtslående (245m), då krävs precisionen att spela sig till vänster om dammen. Ett utslag på ca 200m ger ett bra läge för andraslaget. Hål 6 - Ett svårt hål med ett tight utslag om man vill se green på inspelet. Den djärve når förbi träddungarna med utslaget medan den försiktige kan spela sig kort för att sedan slå över den vänstra dungen. Undvik att slå inspelet över green vilket ger en svår chip tillbaka.

Hål 7 - Intressant par 3 som kräver carry på 140 m /gul tee). Hela området framför green sluttar åt vänster så det är lätt att rinna ner i vänster bunker. För den försiktige så går det spela sig mot höger bunker för att sedan ha en chip kvar in på green. Hål 8 - Ett tufft par 4 som kräver dels en bra drive samt ett inspel med precision till en sluttande green. Den försiktige spelar andraslaget kort om green och har sedan en chip uppför.

Hål 9 - Trots sin ringa längd ett ganska tufft hål till väl inbukrad green. Den försiktige spelar ut sig 190 m och spelar sedan andra slaget till höger om tallar. Den djärve slår drive direkt mot greenen och de riktigt långslående kan nå greenen med utslaget. Hål 10 - Ett tufft hål med upphöjd green. Den försiktige spelar ut bollen 180 m för att inte sätta dammen i spel men har sedan ett långt inspel. Den djärve spelar en draw runt dammen/ över dammen för att sedan ha en wedge till green. Inspelet kräver exakt längd och lite kort är att föredra för över green vill man inte vara.

Hål 11 - Den försiktige spelar sig ner kort om diket för att sedan slå sig upp till den tvärgående vägen och ha en wedge till green. För den djärve finns goda möjligheter att nå green på två slag men då krävs precision i utslaget. Vänster greenbunker fångar alla inspel som är lite för korta/ lite för mycket till vänster, och i den greenbunkern vill man helst inte vara. Hål 12 - Att tee ligger högt ger några meter extra i carry, det säkra slaget är mot vänster framkant av greenen.

Hål 13 - Ett ganska långt par 5 hål som dessutom är smalt. Det finns mer plats efter vänstersidan än man tror på utslaget. Greenen är generöst tilltagen där man bör se till att ha marginal till diket vid inspelet. Hål 14 - Ett av banans lättare hål med gott om plats för utslaget och en stor green som är lätt att träffa. Fairwaybunkrar är i i spel för den långtslående (245 m).

Hål 15 - Relativt smal green där det gärna rinner av ner i någon av bunkrarna. Lång green där det skiljer ca tre klubbor mellan fram- och bakkant. Hål 16 - Den djärve spelar över bunker för att få en kort pitch in till green. Alternativet är att spela sig till vänster om bunker men kort om dammen (180- 200 m).

Hål 17 - Banans svåraste hål där man måste bestämma sig för om man ska ta diket i spel eller ej. Den försiktige spelar sig kort och med fördel ut på högersidan. För att slå över diket behövs en carry på 200 m på vänster sida och lite mer om man är till höger. Ett för långt utslag når till dammen (230 m). Hål 18 - Den försiktige spelar sig kort om dammen, max 175 meter från gul resp. 130 m från röd. Håll andraslaget efter vänstersidan så studsar bollen in mot green. Den djärve spelar ut bollen till höger om dammen för att få ett kortare slag mot green. Vägen bakom green är o.u.b. så man vill inte vara lång med inspelet.
Hål 1 - Ett kort par fem hål som kan nås på två slag av många. Diket efter hela högersidan är den största faran. Hål 2 - Ett ganska långt par 4 där många når över vägen (225 m) tack var det upphöjda teet. Den försiktige spelar sig kort om vägen för att lägga upp andra slaget kort om dammen för att ha en pitch kvar.

Hål 3 - Ett lång par fem hål som går att nå på två för den riktigt långtslående. Hålet är ganska smalt så det kräver precision hela vägen för att inte få beöka vattenhinder. Hål 4 - Kort par tre hål som enbart handlar om precision med rätt längd. Den försiktige kan spela sig vänster om bunker för att ha sedan chippa in på green

Hål 5 - Kort par 4 hål där den djärve kan slå en fade upp till/på green men det är ett mycket riskabelt slag. Den försiktige spelar sig ut rakt fram (170m-190m) för att ha ett relativt enkelt inspel. Hål 6 - Ett inte alltför långt par tre med en smal och svårträffad green. Vänster bunker är tuff att rädda par ifrån.

Hål 7 - Par fyra som spelas över ett krön. Den riktigt långslående har möjlighet att nå green. Ett mindre chansartat alternativ är att spela upp sig på platån (210m) för att ha ett kort järn kvar till green. Den försiktige spelar sig kort om dike (150m) och väljer sedan att antingen gå för green eller spela fram sig kort om green. Hål 8 - Ett lätt par tre hål där bunkern är det som kan ställa till det. Se till att ha carry till mitt på green så är den ganska lätträffad.

Hål 9 - Ett roligt avslutningshål där man står högt på tee. Green är klart möjlig att nå för den långtslående men det är smalt och bollar studsar lätt ut på högersidan. Den försiktige slår ut sig kort (150m-180m) för att sedan ha ett kort järn kvar till green.  
 
Slopekalkylator 18-hålsbanan
Skriv in din exakta hcp och klicka på utför så får du erhållna slag från respektive tee.
  Slopekalkylator 9-hålsbanan
Skriv in din exakta hcp och klicka på utför så får du erhållna slag från respektive tee.