Juniorer på Högbo GK

här finns något för alla åldrar...


Mål juniorverksamhet

- Att det ska vara roligt att träna, tävla och spela golf på/för Högbo GK
- Att det finns förutsättningar för klubbens barn och juniorer att uveckla sitt golfspel genom träning och tävling, anpassat efter ambition och nivå.
- Att alla barn o juniorer känner sig sedda och repspekterade av ledare, tränare o klubbens medlemmar.
-Att minst hälften av våra registrerade barn och juniorer är med i organiserad träning.
-Av totala antalet fullvärdiga medlemmar bör andelen juniorer vara minst 20 % och av dessa bör hälften vara tjejer
-Att klubbens bästa juniorer slussas in i klubbens representations lag.

Trygg idrott & barnens spelregler

Högbo Golfklubb följer SGF:s tillämpningsregler och begär årligen in begränsat registerutdrag för:
-tränare eller assisterande tränare
-person som är engagerad i tränings- eller tävlingsaktiviteter för barn
-förtroendevald i kommitté som ansvarar för verksamhet för barn
-kommittéledamöter i kommitté som ansvarar för verksamhet för barn

Högbo Golfklubb har utsett Mikael Söderlund och Calle Sandegård att vara de personer som begränsade registerutdrag uppvisas för och bedöms. Utdragen kan uppvisas för endera Mikael eller Calle som signerar upprättad lista för uppvisande av begränsat registerutdrag med datum och namnteckning innan utdraget återlämnas. All information och signerade listor skall förvaras på kansliet i pärm avsedd för detta.


 


Gratis medlemskap upp till och med 10 år
I Högbo har alla ungdomar upp till och med 10 år (född 2011 eller senare) fritt medlemsskap. Detta är ett led i vår satsning på att få fler unga att spela golf där vi har passande träningsgrupper för alla. Se mer information under rubriken juniorträning.

Fritt Spel
För juniorer finns ett fritt spelkort inom Gästrike-Hälsinge GDF. Man spelar gratis på distriktets banor på vardagar före kl. 15.00. Kortet ger rätt till spel 5 gånger per klubb och år. Kravet för att få kortet är att man har officiellt hcp. Kontakta kansliet för att rekvirera ett fritt spelkort för distriktet.

Fritt spelkort elitjuniorer
Juniorer med hcp 3,4 eller lägre för pojkar och hcp 9,4 eller lägre för flickor erhåller ett fritt spelkort inom distriktet att gälla alla dagar. Kontakta kansliet för att rekvirera ett fritt spelkort för distriktet.

Ungdomsträningar behöver ledare

Är du intresserad av att engagera dig som ungdomsledare eller hjälpa till på annat sätt runt våra ungdomar, i golfklubben. Du kanske känner någon som du tror skulle passa bra som ansvarig ledare eller hjälpreda. Någon som några gånger under säsongen kan gå ut och spela med ungdomarna alternativt ställa upp och skjutsa till tävlingar och spel på distriktets banor.

Allt engagemang är av intresse och ju fler vi är desto roligare. Det kommer behövas ledare och gruppansvariga för alla åldrar upp till våra äldre juniorer.

Jag är intresserad av att hjälpa till som ledare, hur gör jag?
Hör av dig till vår ordförande i juniorkommittén Kicki Källström:
kicki.kallstrom@sandvik.com eller på telefon 070-972 79 04 alternativt kontakta kansliet på telefon 026-21 53 72.

 

Träning

Träningsgrupper flickor och pojkar
Klubben har en egen sida för sina träningstider och tävlingar som du hittar här:
>>Juniorinfo

Högboläger v.25

>>anmälan

Övrigt
Har du några övriga frågor om juniorverksamheten, kontakta kansliet 026-215372.

Tävling

Teen cup 2021
24 juni Teen cup klubbkval Högbo

Teen tour i distriktet 2021

>>Info och spelplatser Teen tour

Gästrike-Hälsinge ungdomsserie 2021

Spelprogram ej klart ännu. 

 

Reseräkning

Här kan du ladda ner.

>>Reseräkning

Policy alkohol & droger

Golfklubben har tagit följande policy angående tobak alkohol och droger.
>>läs mer

 

Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

Betalningar till klubben

Plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0
Bankgiro för betalningar är 312-3957

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter
Vid tävlingsanmälan betalar man sin avgift via MinGolf vid anmälan. Om du inte kan betala via MinGolf måste du ringa för att anmäla dig till tävlingen på 026-21 50 04.
Då kan vi ta din anmälan och du kan betala klubbtävlingar via swishnummer 123 - 422 84 09, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt