Kommittéer

Anläggningskommitté

Berndt Mollstedt, ordförande
Ronald Grönberg
Olle Strand
Helene Renström
Mattias Norling adj. banchef
Calle Sandegård adj. klubbchef

Tävlingskommitté

Ewa Berglund Johansson, ordförande
Ronald Grönberg
Lars Svahn
Jens Ramquist
Per Åhrman
Eva Larsson
Ralph Andersson
Anders Bergman

Marknadskomittén

Magnus Holst, ordförande
Calle Sandegård adj. klubbchef
Mikael Söderlund, adj. golfansvarig

Junior Elitkommittén

Kicki Källström, ordförande
Peter Isaksson
Peter Strömberg
Jonas Svahn
Mikael Söderlund adj. golfansvarig

Medlemskommittén

Lena Eriksson, ordförande

Club 60 sektionen

Lars-Olof Skoog, ordförande
Gunnel Westlund
Eva Larsson
Lennart olsson
Lars Östlund
Thomas Lindkvist

Damsektionen

Vakant

Nybörjarsektionen

Sigge Göthe
Mikael Söderlund, adj golfansvarig

 

Anläggningskommittén
-ansvarar för upprättande av målbeskrivning av banverksamheten
-långsiktigt planeringsansvar för bana och fastigheter

Junior/elitkommittén
Högbo GK skall bidra till meningsfull fritid, sportsliga framgångar och social utveckling genom att erbjuda våra juniorer organiserad tränings- och tävlingsverksamhet.

-tar hand om all tränings- och tävlingsverksamhet för juniorer
-herrlagets seriespel
-damlagets seriespel

Medlemskommittén
Medlemskommittén representera club 60, damsektionen och nybörjarsektionen i styrelsen.

-utarbetar trivselskapande åtgärder inom klubbområdet med dess anläggningar
-handhar klubbens resursgrupper såsom trivselgrupp, golfvärdar och resursgrupp
-är delaktig i vår nybörjarutbildning
-tillvaratar damernas intressen i klubben

Tävlingskommittén:
-ansvarar för klubbens tävlingsverksamhet
-handhar handicapfrågor
-ser till att vi har uppdaterade lokala regler och lokala bestämmelser
-ansvarar för att banan är rätt uppmärkt

Marknadskommittén:
-handhar klubbens reklamförsäljning
-bokar och genomför företagsgolf
-genomför olika sponsorsaktiviteter
-ser över klubbens profileringsartiklar

Arbetsgrupper

Alla idrottsklubbar i Sverige är mer eller mindre beroende av sina medlemmars ideella och frivilliga arbetsinsatser, för att verksamheten ska utvecklas på ett bra sätt. Det skapar klubbkänsla, gemenskap och ett engagemang och Högbo Golfklubb är i det avseendet inget undantag.

Klubbens vision och långsiktiga mål hittar du under följande länk.

Vi jobbar ständigt för att fortsatt involvera fler medlemmar i verksamheten genom att fortsatt tillsätta ett antal grupperingar, bemannade av frivilliga medlemmar, i syfte att avlasta våra anställda och på så sätt frigöra tid för en effektiv verksamhet.

Resursgrupp, ansv. Olle Högberg
Som på uppdrag av föreningen ska kunna utföra diverse arbeten på våra anläggningar.

Trivselgrupp, ansv. Gunnel Westlund
Arbetar för att det hålls rent och snyggt på alla gemensamma utrymmen som klubbhusområdet, vid kiosken, fikaborden samt skötsel av blommor, planteringar, etc på hela banområdet.

Golfvärd/starter
Våra golfvärdar/starters ska vara på plats alla tävlingsfria helgdagar. De ska vara starters och viktiga företrädare för klubben samt se till att spelet flyter på banan.

Jag vill vara med.......

Tanken är att vi för respektive grupp kommer att ha en informationsträff i klubbhuset där vi går igenom våra tankar om uppdraget och vilka förväntningar golfklubben har på er och vilka befogenheter ni har som vill hjälpa till.

Vill du vara med och hjälpa till, gör en intresseanmälan nedan i den ruta/rutor där du kan tänka dig att hjälpa till:


Fyll i kontaktuppgifter nedan

Namn

E-post

Telefon


Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

Betalningar till klubben

Plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0
Bankgiro för betalningar är 312-3957

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter
Vid tävlingsanmälan betalar man sin avgift via MinGolf vid anmälan. Om du inte kan betala via MinGolf måste du ringa för att anmäla dig till tävlingen på 026-21 50 04.
Då kan vi ta din anmälan och du kan betala klubbtävlingar via swishnummer 123 - 422 84 09, och vid club60´s tävlingar via swishnummer 123 - 312 38 90, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt