Aktuell information

9-hålsbanan stängd

211105: 9-hålsbanan är nu stängd tillsvidare.

Frost

Vid frost råder spelförbud, bokade tider gäller inte och en ny tid måste bokas.

Golfbilar

Golfbilar är inte tillåtna på banan tillsvidare.

Pay & Play alla får spela...

Visste du att man kan spela pay and play på vår 9-hålsbana. Vad som krävs är att en spelare i bollen är medlem i en golfklubb samt har officiell hcp, alternativt har spelat tidigare och haft officiellt hcp.
Varje spelare skall också ha egen utrustning i egen golfbag. Utrustning finns att hyra i vår golfshop.
Bokning av speltid gör man på kansliet på telefon 026-215015.
För hyra av golfklubbor, ring golfshopen 026-215004.

Hyra av golfbilar...

Vi har sju golfbilar för uthyrning. Vi har tillsvidare beslutat att endast hyra ut golfbilar till personer med läkarintyg. Det är bara tillåtet att åka en person i golfbilen såvida det inte är två spelare som umgås regelbundet. Detta gäller tills restriktioner p.g.a. Coronaviruset släpper. Kostnad med läkarintyg är 200:-. Bilarna bokas via receptionen 026-215004.  På Högbo Golfklubb får bilar lånas fritt av gästande golfare med funktionshinder (särskilt intyg). 

Bagförvaring

Vi har skåp för uthyrning där du kan förvara din utrustning. Det finns skåp i olika storlekar små 150:-/år, mellan 200:-/år och stora 300:-/år. Det kan vara kö på skåp, framförallt av de större modellerna men är du intresserad av ett skåp att förvara din utrustning i så kontaktar du kansliet 026-215372 eller info@hogbogk.com.

Golfnyheter Klubbhjärtat


>>Nyhetsbrev 210226
>>Nyhetsbrev 210312
>>Nyhetsbrev 210326
>>Nyhetsbrev 210409
>>Nyhetsbrev 210423
>>Nyhetsbrev 210507
>>Nyhetsbrev 210604

 

 

 

 

Frost

Vid frost råder spelförbud, bokade tider gäller inte och en ny tid måste bokas.

Golfbilar

Golfbilar är inte tillåtna på banan tillsvidare.

Golfbilar, vad gäller

Vad gäller för att få köra
För att framföra golfbil krävs körkort med minst B-behörighet eller förarbevis för terrängskoter, den som är under 18 år får inte framföra golfbil, detta gäller även för golfmopeder.

Under ronden
Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Det är absolut förbjudet att köra golfbil i onyktert tillstånd eller förtära alkohol under framförandet av golfbilen. Den som kör golfbil onykter har förbrukat sin rätt till framtida hyra av golfbil.
Golfbilar/Golfmopeder skall framföras med respekt för banan samt på anlagda grusvägar i största möjliga mån. Golfbil framförs med samma hastighet som en gående spelare för att inte störa normalt gångtempo. Vid våta förhållanden ska extra stor försiktighet iakttagas.

Efter ronden
-Sätt tillbaka bilen och stoppa i kontakten för laddning efter rond
-Återlämna nyckel i shop eller på anvisad plats om shopen är stängd

Bana

Hjälp oss att vara rädd om vår bana, lägg tillbaka all uppslagen torv, laga alla nedslagsmärken, gå på anvisade gångvägar, släng skräp i papperskorgar alternativt ta med hem, kasta inget i naturen.

Tävling

Från den 1:a juni får vi tävla igen och de tidgare rekommnedationerna kring golfspel har tagits bort.

Nedan är en sammanfattning av de största ändringarna. För mer detaljer, se dokumentet.

Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

Öppettider

>>Här hittar du aktuella öppettider

 

Hjärtstartare

På kansliet finns en hjärtstartare,
telefon 026-215372.

Betalningar till klubben

Plusgiro för betalningar är 25 19 94 - 0
Bankgiro för betalningar är 312-3957

Betala greenfee med Swish
Du kan betala din greenfee med Swish på swishnummer 123 - 173 19 91, kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalningen.

Betala startavgifter
Vid tävlingsanmälan betalar man sin avgift via MinGolf vid anmälan. Om du inte kan betala via MinGolf måste du ringa för att anmäla dig till tävlingen på 026-21 50 04.
Då kan vi ta din anmälan och du kan betala klubbtävlingar via swishnummer 123 - 422 84 09, kom ihåg att uppge tävlingens namn vid inbetalningen.

Hjälp oss bli bättre...

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster.

Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Kontakt